Bootstrap Example

الھالبینویوس الخضراء حلقیَّة

نوع التغلیف جردل برمیل
وزن الاستنزاف 5 كجم 140 كجم
الوزن الإجمالي 9.5 كجم  240 كجم
1.10*1.10 الكمیة الطبلیة 80 عدد 4 عدد
1.10*1.10 وزن الطبلیة 780 كجم 980 كجم